Bọ Chét Là Biệt Danh Của Cầu Thủ Nào

Năm 1954, nhà nước phát hành "thông báo về hoạt động thể dục Lao động và các môn thể thao khác trong cơ quan chính phủ".